Algemene voorwaarden (update: 29-10-2022)

We stellen geen gekke voorwaarden aan onze overeenkomst. We vinden het wél belangrijk dat de afspraken die we maken duidelijk zijn. Daardoor komen jullie, en wij, niet voor verrassingen te staan. Bij een boeking, en dus overeenkomst, bij Kenyon en/of Willem Kwinten, ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Kwinten Weddings is een samenwerking van Willem en Kenyon Kwinten. We staan ingeschreven bij de KVK als Willem Kwinten Media (67843654) en Kenyon Kwinten Media (76973352).

Bij een boeking vragen we een aanbetaling van 50% van het totaal overeengekomen bedrag. De aanbetaling geldt als een datum reservering en wordt enkel teruggegeven wanneer minstens 6 maanden vóór de datum van jullie bruiloft wordt geannuleerd. Voor alle tot dan toe verleende diensten, zoals bijvoorbeeld de verlovingsfotoshoot, worden de kosten daarvan afgetrokken.

We streven altijd naar een snelle oplevering van het door ons gemaakte resultaat. Een preview van de video kunnen jullie binnen 5 dagen verwachten en een preview van de foto’s zelfs al binnen 3 dagen. De bewerkte foto’s krijgen jullie binnen een week en de bruiloft film binnen 4 weken. Mochten wij, door overmacht, deze afspraak toch niet kunnen nakomen, zullen we dit altijd communiceren en hopen we op jullie begrip. We houden jullie ten alle tijden op de hoogte van de voortgang.

De hele dag aanwezigheid betekent dat wij starten tijdens de voorbereidingen van jullie make-up, haar en kleding. We leggen alles vast op foto en film tot en met de openingsdans. Hiermee is het begin van het feest vastgelegd en zit ons werk erop. Vanaf het moment dat het feest losbarst hebben wij alles op beeld staan wat we nodig hebben om jullie volledige dag samen te vatten. Hoe graag we ook zouden meefeesten, we zijn blij dat de voetjes omhoog kunnen na de lange dag en thuis hebben we nog een aantal uur werk om alle foto’s en beelden dubbel te back-uppen.

Het editen en monteren van de foto’s en video’s kost enorm veel tijd. Daarom vragen wij om de betaling van het afgesproken bedrag uiterlijk op de dag van de bruiloft zelf te voldoen. Dan kunnen wij daarna direct aan de slag om jullie foto’s en video’s te maken. Mocht het bedrag op de dag van de bruiloft niet kunnen worden voldaan, wachten wij met het verwerken van de foto’s en beelden tot het afgesproken bedrag is betaald.

We willen graag de mooiste foto’s kunnen laten zien aan onze toekomstige bruidsparen via onze website en social media. Jullie zijn immers ook bij ons uitgekomen doordat je mooie foto’s en films van ons hebt gezien. Mocht je niet willen dat wij beelden en of foto’s van jullie bruiloft gebruiken voor marketingdoeleinden, dan vragen we je om dit schriftelijk aan ons door te geven.

Vergeet niet om jullie gasten te informeren dat ze de hele dag op foto en film komen. Tijdens de bruiloft maken we enkele foto’s voor onze social media kanalen. Denk aan Facebook en Instagram posts van Kenyon en Willem die aan het werk zijn.

We hebben ons materiaal voor 100% op orde én altijd back-up apparatuur bij ons. Mocht het onwaarschijnlijke toch gebeuren, en blijken wij door overmacht in welke vorm dan ook, niet in staat om onze standaard kwaliteit te leveren, dan kunnen wij helaas niet meer doen dan een redelijke verrekening doen van de overeengekomen kosten. We zijn niet aansprakelijk voor een schadevergoeding.

Mochten wij door overmacht niet op jullie bruiloft kunnen verschijnen, dan zullen wij alles in werking stellen om vervanging te regelen. In geval van vervanging, kunnen wij helaas niet onze standaard kwaliteit garanderen. Er worden in dit geval geen kosten (buiten de gedane aanbetaling) in rekening gebracht. Het editen en monteren van de foto’s en film zullen wij alsnog doen. Mocht er onverhoopt geen vervanging mogelijk zijn, dan krijgen jullie uiteraard iedere betaalde euro terug en krijg je van ons een fotoshoot cadeau.

Wanneer wij op de dag van jullie bruiloft onverwachte kosten maken door meerwerk of anderzins (zoals extra edits etc.), dan brengen wij die extra kosten in rekening. Hiervoor geldt ons standaard uurtarief. Wij brengen jullie altijd op de hoogte van al het meerwerk dat we doen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade aangericht tijdens de bruiloft. Wil je foto’s afdrukken? Wij geven alleen garantie op de afdrukken die door ons aan jullie zijn geleverd. We geven alleen garantie op het originele film bestand en niet op film bestanden die zijn bewerkt door derden. Wij proberen om alle foto’s en films voor altijd te bewaren, maar we zijn niet aansprakelijk voor verloren gegaan materiaal dat aan jullie is opgeleverd.

Als er aanpassingen in deze algemene voorwaarden worden gedaan, die mogelijk van toepassing zijn op jullie boeking, lichten wij jullie persoonlijk in.